Galeria: White-throated dipper

Pluszcz z Ojcowskiego Parku Narodowego

Pluszcz z Ojcowskiego Parku Narodowego...

Pluszcze z Ojcowskiego Parku Narodowego