Galeria: P1000

Grubodziób zimą na czereśni...

Grubodziób zimą na czereśni...