Galeria: Ortolan

Ortolan z Sułoszowej...

Ortolan z Sułoszowej...

Ortolan z Sułoszowej...

Ortolan z Sułoszowej...

Ortolan z Szułoszowej...